Trái cây cắt sẵn
Trà & Trà sữa
Nước ép trái cây
Sinh tố tươi
Cà phê
Đồ ăn vặt

Trái cây cắt sẵn

45,000VNĐ
50,000VNĐ
25,000VNĐ
20,000VNĐ
35,000VNĐ
22,000VNĐ
45,000VNĐ
45,000VNĐ

Trà & Trà sữa

Nước ép trái cây

25,000VNĐ
30,000VNĐ
30,000VNĐ
25,000VNĐ
20,000VNĐ

Sinh tố tươi

25,000VNĐ
35,000VNĐ
35,000VNĐ

Cà phê

Đồ ăn vặt